Loading...
Inici2019-09-15T13:56:20+02:00

“Cada infant és un Newton, un Einsten, perquè és capaç de crear les seves pròpies històries, el seu laboratori i dur a terme els seus descobriments, els seus propis aprenentatges. Però una condició indispensable és el temps, el respecte que cada infant necessita per construir i organitzar el seu món d’aprenentatges.”

 – Nancy Bells –

La Nostra Proposta

La nostra escola porta a terme un projecte educatiu basat en les ciències i les matemàtiques com a eixos vertebradors. A partir d’aquestes matèries es desenvolupen la resta d’àrees del currículum de forma global i interdisciplinària.

Metodologia

Centrada en l'alumne i basada en la investigació i la descoberta

Objectius

 • mantenir i fomentar la capacitat d’investigar i descobrir el món.
 • adquirir un pensament crític, emprenedor, amb ganes de saber el perquè de les coses.

Agrupació

Flexible, respectant els interessos dels alumnes i orientada al treball petits grups

Caractarístiques

 • agrupació per cicles
 • jornada escolar no fragmentada en horaris
 • espais comuns pensats per fomentar la participació dels alumnes

Els projectes d'investigació

Estretament lligats als interessos i motivacions dels alumnes

Implementació

 • treball en petits grups
 • aprenentatges interdisciplinaris i competencials
 • respecte per la diversitat i el propi progrés d’aprenentatge

Documentació

Tot i que el treball d'investigació es realitza en petit grup l'aprenentatge és individual
 • informe individual del treball
 • recull d’observacions, resultats, generalitzacions i conclusions
 • ús habitual de recursos tecnològics disponibles

L'entorn

Aprofitem al màxim l'entorn proper com a font d'estímuls i recursos educatius

Propòsits

 • fomentar la participació de les famílies  i l’entorn a l’escola
 • col·laboració amb la vida social del poble

Avaluació

Formadora, contínua, global i totalment personalitzada.

Finalitats

 • valorar el progrés individual
 • fomentar la capacitat d’aprendre
 • prendre consciència del propi procés evolutiu

Segueix-nos a Twitter

Notícies

Blocs de cicles

Infantil

cicle inicial

cicle mitjà

cicle superior