Què és el Consell Escolar del Centre?

És l’òrgan de govern del centre educatiu. Està compost per representants del personal docent, del personal d’administració i serveis, dels pares i mares, de l’associació de pares i mares, i un representant de l’Ajuntament. Els representants surten elegits per votació.

Composició del CEC

El consell escolar el nostre centre està format per:

President Andreu Cardo Martinez
Cap d’estudis Marta Vallbona Martos
Secretària Ivette Culí Roche
Representant de l’Ajuntament Carles Sunyol Ferrer
Representant de l’AMPA José Ignacio Castillo Otaola
Representant de pares i mares Emma Piqué Busian
Representant de pares i mares Glòria Bernet Rodríguez
Representant de pares i mares Llum Ureña Begara
Representant de pares i mares Maria Carme Sañé Pujol
Representant del PAS M. Teresa Crosas Iborra
Representant del professorat Alba Molas Sala
Representant del professorat Daniel Mallol Domínguez
Representant del professorat M. Carme Gallardo Jara
Representant del professorat M. Luisa Puntí Jordà
Representant del professorat Montserrat Collado Granados

Actes de Consell Escolar