Instruccions per baixar els informes de la Intranet.