Les trobades ens permeten una planificació del dia organitzada, seure i mirar-nos als ulls de bon matí és un primer termòmetre del nostre estat d’ànim i la sinergia que es desprèn del cercle ens ajuda a calibrar aquest estat.
És molt interessant escoltar el to del grup, és aquest qui proposa de què és important centrar el tema i en altres ocasions, som els mestres els que provoquem alguna reflexió que cal aclarir o iniciar per estirar fils de nous coneixements.
Així doncs, retrobem-nos, mirem-nos i escoltem-nos per començar cada matí.