El nostre entorn ens ofereix moltíssimes possibilitats, d’observació, de descoberta, de joc, de relació.
Aquesta sortida ha permès escoltar el soroll del bosc, recollir fulles i altres materials per, més endavant, observar-los amb més calma a la classe.
El dibuix al natural també ha estat possible, observar i sentir el que mires pot permetre un dibuix més autèntic i proper al que et diuen els teus sentits.
Una sortida que cadascú ha triat com aprofitar-la i gaudir-la.