Eleccions al Consell Escolar.

Aquest any es convoquen eleccions al consell escolar per a renovar la meitat dels membres. El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre i els seus components són elegits democràticament pels sectors que representen. En el nostre centre, el Consell Escolar té la següent composició:

 • Director del centre
 • Cap d’estudis
 • Secretària
 • 1 Representant de l’Ajuntament
 • 5 representants dels mestres
 • 4 representants dels pares i mares
 • 1 representant de l’AMPA
 • 1 Representant del personal d’administració i serveis del centre

A qui escollim?

Els sectors afectats per la renovació són:

 • Sector Pares
 • Sector Mestres
 • Sector PAS (Personal d’Administració i Serveis)

Cens Sector Pares i mares.

Entre el 5 i el 7 de novembre hi haurà exposat el cens electoral del sector pares i mares a l’entrada de l’escola. Els dies 8 i 9 de novembre podeu fer reclamacions si les vostres dades no són correctes.

Membres de la Mesa

El divendres 9 de novembre es farà el sorteig per designar els membres vocals de la mesa electoral del sector pares i mares.

Candidatures

Totes les mares, pares, tutores i tutors legals dels alumnes podeu presentar la vostra candidatura per formar part de sector pares i mares al consell escolar. Ho podeu fer fins al 19 de novembre.

Descarregueu-vos l’imprès per ser candidata o candidat

Sol·licitud per ser supervisor/a

Teniu també la possibilitat d’actuar com a supervisor/a de la jornada electoral. Per fer-ho heu d’omplir la següent sol·licitud.

Jornada Electoral

La jornada electoral serà el dimecres 28 de novembre de 2018 en tres franges horàries diferents:

 • de 3/4 de 9 a 1/4 de 10
 • d’1/4 d’1 a la 1
 • d’1/4 de 5 a les 5

És important que hi participeu, l’escola som tots i totes!

Per a més informació podeu descarregar el calendari de tot el procés electoral.

Calendari de les eleccions