QUI SOM? Associació sense ànim de lucre, constituïda legalment. El nostre funcionament es basa en el diàleg i la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa (alumnes, pares, Ajuntament…). Tots els pares en podem ser socis pel fet de tenir un fill a l’escola i participar en el manteniment de l’AMPA amb el pagament d’una quota anual per familia. És la forma més eficaç que tenim els pares i mares de representar-nos.

OBJECTIUS DE L’AMPA: Donar suport i assistència als membres de l’associació (socis), als mestres, pares i alumnes del centre en tot allò que fa referència a l’educació. Promoure la participació dels pares en la gestió del centre. Representar el conjunt de pares davant els diferents òrgans públics (Ajuntament, Consell Comarcal, etc.). Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social i cultural de l’entorn. Col·laborar en les activitats educatives del centre. Promoure activitats de formació dels pares pel que fa a la seva tasca com educadors dels seus fills i filles. Actuar sense ànim de lucre, vetllant per l’enriquiment personal i educatiu dels alumnes del centre.

QUÈ FEM? Gestionem activitats extra escolars que canvien o no segons la demanda de cada curs escolar. I ocasionalment, tallers d’una sola sessió de diferents temàtiques.

Organitzem i col·laborem en la preparació de les festes al llarg del curs:

  • Nadal: decoració del pati

  • Fira de Santulària: es fa al desembre i hi col·laboren les entitats del poble, l’ampa i l’escola hi fem parada.

  • Festa de la Primavera: caminada popular, esmorzar, venda de flors… els beneficis van destinats al viatge de final de curs de 6è.

  • Festa de final de curs i comiat de 6è: es fa un sopar i un espectacle.

Les activitats i/o festes poden variar segons inquietuds de cada curs escolar.

A més, l’AMPA actualment gestiona el servei de menjador del centre a través de la Cooperativa de treballadors “L’Aglà” que ens permet donar un servei de cuina pròpia amb proveïdors de proximitat. Amb això aconseguim un servei de menjador d’alta qualitat pels nostres nens.