Un grup de nens i nenes ens manifesten el seu interès per conèixer el cervell, per a ells és un òrgan del cos que els hi desperta curiositat, la seva capacitat de pensar, de decidir, de manar a tot el cos els hi sembla que és màgica i a l’hora apassionant. Descobreixen que el cervell està format per diferents parts i cadascuna d’elles té una funció específica. Localitzar les parts del cervell en volum els ajuda a entendre com s’ubiquen aquestes parts, utilitzem diferents materials per fer-ho, plastilina, coliflor, un casquet de bany amb les parts dibuixades… A poc a poc es van endinsant en l’interior del cervell descobrint les neurones i la substància grisa i blanca. Totes les descobertes representen nous descobriments i nous aprenentatges.