El so ens envolta i arriba a la nostra orella amb ones, com les ones que fa una pilota quan la tires a l’aigua. 

En escoltar sons i fer-ne nosaltres vam observar que sempre hi havia moviment: SENSE MOVIMENT NO HI HA SO!

Vam agafar dos pots de iogurt buits i hi vam 

enganxar un fil llarg,  ens vam poder comunicar, el fil  havia d’estar tensat. Hi havia moviment i ens vam poder sentir les veus!

Ens vam inventar un instrument. Els nostres instruments són de percussió, corda i  fregament.

Entre els components del grup, vam inventar un ritme amb els instruments creats.