En aquests moments que vivim, la boca està molt tapada. 

Per tal de donar-li visibilitat, hem fet propostes que han servit també per prendre consciència d’aquesta part del cos.